An Phụ Khang An Châu

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ , NHÀ THUỐC PHÂN PHỐI TẠI Gia Lai

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu Thuốc Địa chỉ Điện thoại
Phú ThiệnQuầy thuốc Số 23Tổ dân phố 1, TT Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai0772 737 816
Quầy thuốc Kim TuyênIake, TT Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai0385 608 771
Quầy thuốc Số 64Thôn Iajut, xã Ia sol, TT Phú Thiện, Gia Lai0346 451 910
Quầy thuốc Tây Thu HàThôn Ơ Hlya, xã Ia Hiao, TT Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai0979 353 449
Quầy thuốc Số 23Tổ dân phố 1, TT Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai0772 737 816
Quầy thuốc Kim TuyênIake, TT Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai0385 608 771
Quầy thuốc Số 64Thôn Iajut, xã Ia sol, TT Phú Thiện, Gia Lai0346 451 910
Quầy thuốc Tây Thu HàThôn Ơ Hlya, xã Ia Hiao, TT Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai0979 353 449
Ia PaQuầy thuốc Tây HoaThôn Amarin 3, xã Amaron, Ia pa, Tỉnh Gia Lai0974 203 321
ĐL Thuốc Tây BìnhThôn Amarin 1, xã Amaron, Ia pa, Tỉnh Gia Lai0984 216 162
Quầy thuốc Tây HoaThôn Amarin 3, xã Amaron, Ia pa, Tỉnh Gia Lai0974 203 321
ĐL Thuốc Tây BìnhThôn Amarin 1, xã Amaron, Ia pa, Tỉnh Gia Lai0984 216 162
PleikuNhà thuốc Anh HuyLô 43, TTTM TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai0985 795 425
Nhà thuốc Quang Trung07 Quang Trung, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai18000089
Nhà thuốc Mỹ Thiện40 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai02693 824 611
Nhà thuốc Hoàng180 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai0906 418 515
Quầy thuốc số 5B817 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai0988 139 494
Nhà thuốc Kim Phát36 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai0377 666 778
NT Minh Trang184 Trường Chinh, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai02693 820 515
Nhà thuốc Đông Y Nhơn Thọ Đường141 Trần Phú, TP. Pleiku , Tỉnh Gia Lai0338 203139
Nhà thuốc Anh HuyLô 43, TTTM TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai0985 795 425
Nhà thuốc Quang Trung07 Quang Trung, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai18000089
Nhà thuốc Mỹ Thiện40 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai02693 824 611
Nhà thuốc Hoàng180 Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai0906 418 515
Quầy thuốc số 5B817 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai0988 139 494
Nhà thuốc Kim Phát36 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai0377 666 778
NT Minh Trang184 Trường Chinh, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai02693 820 515
Nhà thuốc Đông Y Nhơn Thọ Đường141 Trần Phú, TP. Pleiku , Tỉnh Gia Lai0338 203139
Quầy thuốc Tây số 33195 Hùng Vương, H. Chư Prông, Tỉnh Gia Lai0913 843 032
Quầy thuốc Luyện Đông358 Trần Hưng Đạo, Thị Xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai0269 657 180
Nhà thuốc Việt Trang311 Nguyễn Huệ, H. Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai0971 511 115
Nhà thuốc Hùng HiệpThông Thanh Giáo, H . Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai0986 11 66 04
Quầy thuốc Tây số 36335 Hùng Vương, TT Iakha, H. Iagrai, Tỉnh Gia Lai0399 613 938
Nhà Thuốc Tây Sơn531 Quang Trung, Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai0914 340 710
Quầy thuốc Đức Huy121 Hùng Vương, TT Iakha, H. Iagrai, Tỉnh Gia Lai0356 597 096
Nhà thuốc Thụ Hòa872 Hùng Vương, H Chư sê, Tỉnh Gia Lai02693 851 041
Quầy thuốc Số 37140 Lê Hồng Phong, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai0398 039 460
Quầy thuốc Tây số 33195 Hùng Vương, H. Chư Prông, Tỉnh Gia Lai0913 843 032
Nhà thuốc Việt Trang311 Nguyễn Huệ, H. Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai0971 511 115
Quầy thuốc Tây số 36335 Hùng Vương, TT Iakha, H. Iagrai, Tỉnh Gia Lai0399 613 938
Quầy thuốc Đức Huy121 Hùng Vương, TT Iakha, H. Iagrai, Tỉnh Gia Lai0356 597 096
Quầy thuốc Số 37140 Lê Hồng Phong, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai0398 039 460
Quầy thuốc Luyện Đông358 Trần Hưng Đạo, Thị Xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai0269 657 180
Nhà thuốc Hùng HiệpThông Thanh Giáo, H . Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai0986 11 66 04
Nhà Thuốc Tây Sơn531 Quang Trung, Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai0914 340 710
Nhà thuốc Thụ Hòa872 Hùng Vương, H Chư sê, Tỉnh Gia Lai02693 851 041