An Phụ Khang An Châu

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ , NHÀ THUỐC PHÂN PHỐI TẠI Bình Chánh

Tên Nhà thuốc/Hiệu Thuốc Địa chỉ Điện thoại
Nhà Thuốc Trần ĐỗF1/18F Hương Lộ 80, ấp 6, Vĩnh Lộc, Bình Chánh1800 0089
Nhà Thuốc Hoàng Huy1A251 Tỉnh Lộ 10, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh1800 0089
Nhà Thuốc Đại An ĐườngT13/44 Đường 18, ấp 4, Bình Chánh1800 0089
Đại Lý 97T14/34 Đinh Đức Thiện, Bình Chánh1800 0089
Nhà Thuốc Bảo NguyênF1/17B Hương Lộ 80, ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh1800 0089
Nhà Thuốc Minh Hà 6F13/2K Liên ấp 5-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh1800 0089
Nhà Thuốc Tuyết KhoaE8/3A ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh1800 0089